அலுவலக வேலைக்கு பெண்கள் வேண்டும்

பெண்கள் அலுவலக வேலைக்கு வேண்டும்

படித்தும் படிக்காத பெண்கள் வேண்டும்
வயது – 18 முதல் 35 வரை
மாத சம்பளம் – அவரவர் திறமையை பொறுத்து
தரப்படும்
முழு நேர பணிக்கும் மற்றும் பகுதி நேர பணிக்கும்
படித்தும் படிக்காத பெண்கள் வேண்டும்
தொடற்புக்கு

SURESH ASSOICATES

R.NO.35, 1ST FLR,

BUILDING NO.75, SIRUVALLUR ROAD,

PERAMBUR, CHENNAI-600011.

9840242490/9500005764